Contact Us
63 kdoshai hashoa st.
Herzelia pituach
Tl:972-9-9501057
Fax: 972-9-9545132

Opening Hours

sun-thu  7:00-19:00 
Fri 6:30-14:30
Online service
Print
Fax
Scan